Jak zagospodarować wolny pokój w biurze?

Jak zagospodarować wolny pokój w biurze?

Znalezienie idealnego miejsca na biuro może być trudne. Przy tak wielu dostępnych miejscach może być wcale łatwo podjąć decyzję na temat tego gdzie umieścić biurko i inne meble. Może to być spowodowane brakiem miejsca w biurze lub chęcią zapewnienia pracownikom określonego rodzaju środowiska pracy.

Czym jest rentowność pracowników?

Rentowoność pracownikówPowszechnym sposobem mierzenia rentowności pracowników jest obliczanie stosunku przychodów pracodawcy do kosztów pracy. Obliczenie to pomaga pracodawcom określić, jaki procent ich kosztów pracy można przypisać zyskom. Wzór na to obliczenie to: Zysk = (przychody - praca) ÷ (praca) Jednak ta metoda nie uwzględnia faktu, że niektóre firmy mogą stosować model hybrydowy, w którym pensje są określane na podstawie stawki godzinowej, a premie są wypłacane po osiągnięciu określonych celów. Formułę można również dostosować, aby odzwierciedlić rentowność pod względem marży brutto zamiast przychodów, aby uwzględnić rodzaj danej struktury biznesowej.