Odnawialne źróda energii, o których prawdopodobnie nie wiedziałeśNowe badania wskazują, że świat szybko zbliża się do punktu krytycznego w wyścigu o rozwiązanie problemu zmian klimatycznych. Jeśli emisja gazów cieplarnianych będzie postępować w obecnym tempie, do 2050 roku Ziemia nagrzeje się o stopień nie do zniesienia. Nie jest jeszcze za późno, aby zapobiec tej katastrofie, ale musimy podjąć działania już teraz. Dobra wiadomość jest taka, że odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością i mogą nam pomóc w walce z kryzysem klimatycznym. Jeśli jesteś zainteresowany zwiększeniem swojej wiedzy na temat energii odnawialnej i zmian klimatycznych (tak jakby istniał jakikolwiek inny rodzaj), czytaj dalej, aby dowiedzieć się o pięciu mniej znanych źródłach energii odnawialnej, które mogą pomóc w ochronie naszej planety.

Energia geotermalna

Energia geotermalna wykorzystuje naturalne ciepło Ziemi do wytwarzania energii elektrycznej. Jest ona wykorzystywana od dziesięcioleci do ogrzewania budynków, suszenia upraw i dostarczania ciepłej wody do domów. Była również wykorzystywana do generowania energii elektrycznej, ale proces ten jest kosztowny i może powodować szkody dla środowiska.

Opracowywane są nowe technologie, które wytwarzają energię elektryczną z energii geotermalnej przy minimalnym wpływie na środowisko. Obejmuje to Enhanced Geothermal Systems (EGS), który wstrzykuje wodę do Ziemi, aby stymulować naturalną produkcję ciepła, które jest wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Technologia ta może pozwolić energii geotermalnej odgrywać znacznie większą rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej.

Inną możliwością jest generowanie energii elektrycznej z ciepła, które już istnieje w Ziemi, ale które jest niedostępne dla obecnej technologii. Jest to znane jako ciepło geotermalne. Istnieją dwa główne sposoby wytwarzania ciepła geotermalnego: poprzez podziemne wytwarzanie energii elektrycznej oraz poprzez bezpośrednie wykorzystanie ciepła.

Energia oceanów

Energia pływów morskich to energia pływów, która jest generowana przez ruch wody w oceanach. Jest to odnawialne źródło energii, które może być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i odsalania. Oceany mają wystarczająco dużo energii, aby zasilić całą planetę wielokrotnie, ale wykorzystanie tej energii jest wyzwaniem.

Opracowano wiele różnych projektów, aby wykorzystać pływy morskie. Systemy te wykorzystują ruch wody do napędzania turbin, które generują energię elektryczną. Pierwsza komercyjna elektrownia pływowa w Wielkiej Brytanii, SeaGen, rozpoczęła działalność w 2010 roku. Wytwarza ona energię elektryczną wystarczającą dla około 2 000 domów. Kilka innych elektrowni pływowych znajduje się w różnych fazach rozwoju na całym świecie.

Energia pływów jest stosunkowo niewykorzystanym zasobem, przy czym większość szacunków wskazuje, że ma ona potencjał dostarczania znacznej ilości energii elektrycznej. Jednak nie została ona jeszcze wykorzystana na dużą skalę. Koszt będzie stanowił istotną barierę dla szerszego zastosowania, ale innowacje i badania mogą pomóc w przezwyciężeniu tego wyzwania.

Biofluidy

Biopaliwa to paliwa wytwarzane z materiałów biologicznych. W ciągu ostatniej dekady, biopaliwa otrzymały wiele uwagi jako potencjalne źródło energii odnawialnej. Istnieją dwa główne rodzaje biopaliw: biopaliwa pierwszej generacji, które są wytwarzane z roślin spożywczych, oraz biopaliwa drugiej generacji, które są wytwarzane z niespożywczych surowców celulozowych.

Biopaliwom drugiej generacji poświęcono znacznie mniej uwagi niż biopaliwom pierwszej generacji. Wynika to w dużej mierze z faktu, że biopaliwa drugiej generacji nie zostały jeszcze szeroko skomercjalizowane. Jednak to się zmienia, ponieważ opracowywane są nowe procesy produkcji biopaliw drugiej generacji. Jednym z takich procesów jest hydrotermalne upłynnianie (HTL).

HTL wykorzystuje wysokie temperatury i ciśnienie do rozkładu biomasy na biopłyny, które mogą być wykorzystane jako paliwa lub surowce dla innych produktów. Istnieje znaczny potencjał rozszerzenia zastosowania technologii HTL do produkcji biopaliw na dużą skalę, ale potrzeba więcej badań, aby udoskonalić ten proces.